Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to największe w Polsce spotkanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską. Podczas Forum będziemy rozmawiać o tym, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich 25 lat i wspólnie planować przyszłość. W ramach VII OFIP-u odbędą się trzy wydarzenia:

Tydzień Obywatelski
Piknik Inicjatyw Obywatelskich
Forum Inicjatyw Pozarządowych

Podziękowania dla naszych partnerów

To największe spotkanie trzeciego sektora nie odbyłoby się bez wielu osób i instytucji, które wspierały nasze wysiłki, aby kolejny OFIP był największym świętem organizacji społecznych w naszym kraju.

Dziękujemy za VII OFIP!

Filmowe podsumowania VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych można oglądać na naszym kanale na YouTubie.

Nowa Federalistka do pobrania

Numer wydany z okazji VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych jako głos w dyskusji na temat tradycji w działalności społecznej.

Jest nasze wspólne zdjęcie!

Zdjęcie uczestników drugiego dnia konferencji na VII OFIP-ie – zrobione na Uniwersytecie Warszawskim.

Publikacja konferencyjna

Dla tych, którzy nie mogli w tym roku pojawić się na OFIP-ie zamieszczamy tegoroczną publikację konferencyjną do pobrania.

Materiały z OFIP-u cd.

Do pobrania prezentacje, artykuły, podręczniki, przykłady dobrych praktyk.

Materiały z VII OFIP-u

Prezentujemy materiały przesłane przez organizacje, które były gospodarzami poszczególnych sesji.

Grywalizacja!

Pierwszy poradnik o grywalizacji społecznej w Polsce. Do końca października można wziąć udział w konkursie.

Proste pomaganie

Nowe zasady zbiórek publicznych promuje aplikacja na prostepomaganie.pl.

Rozliczenie udziału

Formularze rozliczeniowe można znaleźć tu oraz w zakładce O nas -> Dokumenty.

› Archiwum aktualności

Partnerzy

Grantodawcy i partnerzy wspierający