Istnieje możliwość ubiegania się organizacji pozarządowych o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji odbywającej się w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców i działa lokalnie. Można starać się o dofinansowanie dla maksymalnie 3 reprezentantów.

Dofinansowanie pochodzi ze środków programu “Wspieranie Organizacji Pozarządowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” i mogą mu podlegać koszty dojazdu, koszty noclegu i udział w konferencji wraz z zimnymi lunchami 14 i 15.09.2014 r. Dofinansowanie może dotyczyć jednego, dwóch lub wszystkich z trzech rodzajów kosztów. Wnioskodawca dokonuje wyboru rodzaju kosztów, których ma dotyczyć dofinansowanie wypełniając wniosek.

Wniosek według wzoru będący Załącznikiem nr 1 do Regulaminu dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kosztów uczestnictwa w Konferencji w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych należy wysyłać mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną w terminie do 17.08.2014 r. Wniosek wysłany pocztą tradycyjną musi dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2014 r. na adres:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa,

z dopiskiem: “Dofinansowanie ze środków PAFW udziału w VII OFIP”

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: DOPIERO PO otrzymaniu wiadomości o przyznaniu dofinansowania kosztów uczestnictwa ze środków PAFW-u można się zarejestrować jako Uczestnik poprzez formularz na stronie internetowej wydarzeniahttps://ofip.eu/formularz-uczestnika/ .

Wszystkie szczegółowe zasady i informacje znajdują się w Regulaminie dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kosztów uczestnictwa w Konferencji zorganizowanej w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej informacji w „Krok po kroku” dofinansowania ze środków PAFW.