Forum Inicjatyw Pozarządowych

OFIP jest świętem całego sektora, tworzymy go wspólnie. Dzięki niemu możemy promować działania organizacji pozarządowych na zewnątrz, zachęcać do angażowania się w życie społeczne. OFIP jest szansą na budowanie współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz wzmocnieniem relacji z innymi partnerami biznesowymi, jak i z administracją. VII OFIP jest najlepszą okazją, aby przyjrzeć się dorobkowi sektora pozarządowego i spojrzeć na NGO z perspektywy 25 lat ich działania, ocenić wewnętrznie stan dzisiejszy, ale także postawić przed sektorem kolejne wyzwania służące jego rozwojowi w najbliższych latach. W 2014 r. będziemy obchodzić także 100-lecie powołania Komitetów Obywatelskich, rocznicę związaną z kształtowaniem się zaangażowania społecznego i sektora obywatelskiego. Poruszymy temat tradycji społecznikowskiej, co także może stać się inspiracją do dalszego działania dla obywateli, także tych, którzy jeszcze nie działają w grupach formalnych.

PRZYGOTOWANIE DO FORUM

W czerwcu br., odbędą się regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych w ramach debaty „III Sektor dla Polski”, której współinicjatorem jest Sieć SPLOT i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Zwieńczeniem tych debat będzie zaprezentowanie ich wyniku na OFIP-ie. Każdy region wybrał tematy horyzontalne, dotyczące sektora pozarządowego, które będzie opracowywał, a które staną się częścią strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wspólnie tworzonej przez organizacje. Debaty w ramach FIP i OFIP w mniejszym niż dotychczas stopniu skupiać się będą na oczekiwaniach wobec partnerów – administracji, sponsorów, obywateli, bowiem sednem dyskusji będzie refleksja, co organizacje, ich członkowie, pracownicy czy wolontariusze, mogą i powinny zrobić, by stać się ważnym elementem życia społeczno-gospodarczego, podnosić jakość życia Polaków i inspirować do działania obywateli jeszcze nie zrzeszonych w organizacjach. Przykładowe tematy debaty: inne niż środki publiczne mechanizmy finansowania, infrastruktura III sektora, transparentność, foresight obywatelski, tradycje III sektora, pomocniczość, zasady dialogu czy działania zorientowane na rzeczywiste rezultaty.

  • Inspiracja do działania – nowe formy pracy

Chcemy, aby każdy element OFIP-u pokazywał nowe innowacyjne formy działania, które później każdy z uczestników, będzie mógł wykorzystywać w pracy w swojej organizacji. Zależy nam na poprowadzeniu dyskusji i paneli OFIP-owych w sposób dynamiczny, dający możliwość aktywnego w nich uczestnictwa. Chcemy promować nowoczesne technologie i nowe formy pozarządowej pracy, które nie zawsze muszą być drogie i skomplikowane w użytkowaniu, a które podnoszą jakość komunikacji o naszych działaniach i usprawniają nam bieżąca pracę.

Podstawą wszystkich działań związanych z organizacją OFIP-u będzie Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Została ona przyjęta na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku, a zaktualizowana w ramach projektu „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych” w 2010 r.  Zachęcamy wszystkie organizacje włączające się w przygotowanie VII OFIP-u do jej przestrzegania. WEŹ UDZIAŁ! Zachęcamy wszystkie organizacje do współorganizowania Forum. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na tematy debat, które odbędą się 15 września, drugiego dnia Konferencji. Dajemy przestrzeń do rozmowy na ważne dla sektora tematy – wykorzystaj ją! Formularz zgłoszeniowy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress