11. Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się swoimi zasobami?

« powrót do programu Forum
1 stycznia
czwartek
00:00 - 1410519600 Stary BUW
Sala 115

Opis:

Organizacje pozarządowe tworzą w ramach grantów ze środków publicznych liczne różnego rodzaju zasoby. Reguły ich udostępniania są zazwyczaj nieklarowne często również niejednolite dla różnych zasobów tworzonych w ramach jednej organizacji. Brak jasnych standardów, określających minimalne wymogi z tym związane i uogólnionego namysłu nad zasadami, które pracowałyby na korzyść danej organizacji.
Powodów, by szeroko udostępniać tworzone zasoby jest wiele. Do najważniejszych należy zasada efektywności wydatkowania środków publicznych, ale też normy trzeciego sektora – związane ze współpracą i wymianą wiedzy między organizacjami.
W ostatnich latach pod hasłem otwartości zasobów publicznych szereg organizacji podjęło działania zmierzające do wprowadzenia jasnych norm udostępniania zasobów finansowanych publicznie – np. w ramach Programów Operacyjnych. Reguly takie zostały wprowadzone w pojedynczych konkursach – prowadzonych m.in. przez MSZ, MKiDN czy MEN. Brak ciągle jednolitej regulacji tej kwestii – tymczasem istotne staje się określenie reguł udostępniania zasobów w zaczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020.
Sesja ma dwojaki cel. Po pierwsze, służy przedstawieniu zagadnienia – zarówno na poziomie polityki publicznej państwa, norm trzeciego sektora, jak i praktyki organizacji pozarządowych. Chcemy w szczególności przedstawić realizowany przez naszą organizację projekt “Otwarte NGO”. Po drugie, chcemy przedyskutować ideę dzielenia się zasobami – by poznać, na ile jest to kwestia istotna dla organizacji uczestniczących w OFIP.
Sesja jest skierowana do organizacji zainteresowanych kwestią reguł i dobrych praktyk udostępniania swoich zasobów. Do udziału w sesji zaprosimy organizacje mające już doświadczenia w otwartym dzieleniu się zasobami.

MODERATOR / PROWADZĄCY:

Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

PANELIŚCI:

Bartosz Mioduszewski – Fundacja Aktywizacja, Federacja Mazowia

Ingeborga Janikowska-Lipszyc – Fundacja Batorego

Maria Adamiec – Fundacja Orange, Koalicja Otwartej Edukacji

Organizator

1 10 centrum cyfrowe

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Fundacja Projekt: Polska prowadzi różnorodną działalność na rzecz budowania nowoczesnej, otwartej i liberalnej Polski. Niniejszy projekt będzie realizowany przez działające w ramach Fundacji Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, które działa na rzecz wykorzystywania technologii cyfrowych w...
czytaj więcej »

Zobacz na mapie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress