Przejdź do treści

O wydarzeniu

Spotykamy się cyklicznie od 1996 roku w gronie osób działających w organizacjach pozarządowych, samorządów, administracji publicznej oraz biznesu. Wiodącym wydarzeniem Forum Inicjatyw jest sesja plenarna, która koncentruje się na wewnętrznej współpracy organizacji, ich aktualnej sytuacji, przyszłości oraz relacjach organizacji z partnerami z innych sektorów. Prezentujemy ważne inicjatywy, inspirujące działania oraz innowacyjne rozwiązania. 

W tym roku spotykamy się także w gronie międzynarodowym, gdyż naszemu spotkaniu towarzyszy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. To wydarzenie zostało w 2014 roku zainicjowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rumunii i partnerów tej organizacji. Forum to spotkanie organizacji i ich sojuszników, żeby wspólnie planować jak organizacje mogą się rozwijać i rosnąć.

IX OFIP

Spotykamy się po latach wyzwań i aktywnych działań. Łapiemy oddech, dzielimy się doświadczeniem oraz tworzymy przyszłość dla świadomych i zaangażowanych społecznie osób.

IX OFIP to trzydniowe wydarzenie podzielone na dwie części:

  • 26 czerwcaForum Społeczeństwa Obywatelskiego – sesje w języku angielskim z udziałem organizacji z regionu Europy (z tłumaczeniem). 
  • 27 i 28 czerwcaOgólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – sesje i warsztaty zgłoszone przez organizacje, również sesje w języku angielskim (z tłumaczeniem). Forum Inicjatyw towarzyszą Targi Wsparcia oraz III Forum Doradztwa Lokalnego.

Tematyka tegorocznego OFIP-u skupia się wokół tożsamości i wartości sektora obywatelskiego, rzecznictwa i dobrego prawa dla NGO, pracy w organizacjach pozarządowych, odporności i stabilności organizacji oraz współpracy z samorządem i innymi sektorami.

JESTEŚMY TU I TERAZ

Wiemy kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i jakie są nasze korzenie. Przyszłość zaczyna się od nas i właśnie startuje. Nasze dziś jest jutrem następnych pokoleń.

Zainspirowani płynącą rzeką, odzwierciedlającą przepływ życia i energii, wróciliśmy do myślenia, że u podstaw działalności organizacji pozarządowych leżą te same wartości: dbanie o życie, dbanie o wspólnotę, dbanie o prawa każdej osoby, dbanie o wolność i dobro wspólne. 

Od nas zależy jak będzie wyglądała najbliższa okolica, Polska, Europa i nasza Planeta; jak będzie rozwijał się sektor obywatelski oraz jakimi wartościami będzie kierowało się społeczeństwo. Zmiana zaczyna się od nas, a bycie Tu i Teraz jest również współodpowiedzialnością.

TARGI WSPARCIA

Sieciujemy, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Tworzymy przestrzeń dla organizacji wspierających inne organizacje w bieżącej działalności.

Weź udział!

Interesujesz się III sektorem, pracujesz w organizacji pozarządowej, chcesz spotkać się z innymi osobami działającymi na rzecz wspólnego dobra, podyskutować o przyszłości NGO, wziąć udział w ciekawych sesjach tematycznych, wypowiedzieć się i działać razem z nami? 
ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W IX OFIP-ie!

Jak wziąć udział w OFIP-ie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
do 3 czerwca

Poczekaj na potwierdzenie uczestnictwa
do 7 czerwca

Przyjedź na OFIP!

WAŻNE!

Uczestnictwo w OFIP-ie jest nieodpłatne. Na miejscu gwarantujemy dawkę merytorycznych dyskusji, sieciowanie, wartościowe spotkania oraz wegetariańskie posiłki : )
Dojazd i nocleg należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona!

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z udziałem. Zależy nam na jak największej reprezentacji różnych organizacji i regionów, dlatego w przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru.
Potwierdzenie udziału prześlemy do 7 czerwca.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia: wydarzenie jest nieodpłatne dla uczestników, ale jako organizatorzy ponosimy koszty przygotowania wydarzenia na najwyższym poziomie. Dlatego w przypadku rezygnacji poinformuj nas o tym. Pozwoli to zaproponować miejsce osobie z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

W którym dniu weźmiesz udział? *


Informacje podstawoweInformacje dodatkowe
Tak Nie

Tak NieW razie jakichkolwiek problemów technicznych z formularzem zgłoszeniowym, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym: [email protected]

Program

26.06 – Centrum Konferencyjne Zielna, ul Zielna 37
27-28.06 – The Tides, Warszawa, ul. Wioślarska 8
Środa, 26.06.2024 Czwartek, 27.06.2024 Piątek, 28.06.2024
Wednesday, 26.06.2024
08:30 - 09:30
Rejestracja i powitalna kawa
09:30 - 10:00
Dlaczego potrzebujemy silnego społeczeństwa obywatelskiego?
10:00 - 11:00
Wzmacnianie przestrzeni obywatelskiej w UE - spojrzenie wstecz
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:00
Wzmacnianie przestrzeni obywatelskiej w UE - spojrzenie w przyszłość
13:00 - 14:15
Lunch
14:15 - 16:15
Łączenie krajowych realiów społeczeństwa obywatelskiego z działaniami na poziomie UE: Spostrzeżenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego
16:15 - 16:30
Przerwa kawowa
16:30 - 17:00
Konkluzje i planowanie kolejnych działań
Thursday, 27.06.2024
10:00 - 11:00
Rejestracja, powitalna kawa
11:00 - 12:30
Sesja plenarna otwierająca IX OFIP
12:30 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 14:30
Sesja plenarna
14:30 - 15:30
Lunch
15:30 - 16:30
Blok sesji równoległych
15:30 - 16:30
Jakie prawo dla NGO?
Sala 1
15:30 - 16:30
Siła zbiorowego działania obywatelskiego - zdobyte doświadczenia i wskazówki na przyszłość
Sala 2
15:30 - 16:30
Modele i wyzwania we współpracy NGO z JST (sesja w ramach III FDL)
Sala 3
15:30 - 16:30
Wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych - potrzeby, oczekiwania i możliwości
Sala 4
16:30 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:00
Blok sesji równoległych
17:00 - 18:00
Czy rząd lubi pomysły na Polskę? Realizacja Propozycji obywatelskich przygotowanych przez NGO w ramach "Mamy pomysł na Polskę"
Sala 1
17:00 - 18:00
Siła federacji lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
Sala 2
17:00 - 18:00
Szansa na integrację i rozwój społeczności lokalnych: metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego
Sala 3
17:00 - 18:00
Różne oblicza społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Uchodźcy, migranci i inni
Sala 4
Friday, 28.06.2024
08:00 - 08:30
Rejestracja
08:05 - 14:00
Targi wsparcia
08:30 - 09:15
Spotkania śniadaniowe
08:30 - 09:15
Czas na lokalnych gospodarzy!
Sala 1
08:30 - 09:15
Strefy wolne od funduszy europejskich na dyskryminację. Success story koalicji Equality Watch
Sala 2
08:30 - 09:15
Udział przedstawicieli II i III sektora w procesie decyzyjnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Sala 3
08:30 - 09:15
Małe muzea, wielkie zasoby
Sala 4
08:30 - 09:15
Załóż archiwum - zaktywizuj społeczność
Sala 5
08:30 - 09:15
Organizacje społeczne na rzecz klimatu
Sala 6
08:30 - 09:15
Obywatelska Kontrola Wyborów - kampania \"Wybory bez picu\"
Sala 7
08:30 - 09:15
ABC Nordic Walking - pierwsze kroki z Nordic Walking (przy bulwarach)
Sala 8
08:30 - 09:15
Jakiej szkoły chcemy?
Sala 9
09:15 - 09:30
Przerwa kawowa
09:30 - 10:30
Blok sesji równoległych
09:30 - 10:30
Zaopiekowani w stresie — budowanie dobrostanu w NGO
Sala 1
09:30 - 10:30
Roczny program współpracy - drogowskaz czy półkownik
Sala 2
09:30 - 10:30
Praca z młodzieżą - dobre praktyki, narzędzia, rozwój systemowy
Sala 3
09:30 - 10:30
Bez(cenni) wolontariusze - jak budować i co powinien zapewniać system gwarantowanych przez państwo świadczeń i benefitów dla wolontariuszy?
Sala 4
09:30 - 10:30
Współpraca międzynarodowa - co nam daje, jak zacząć i gdzie szukać wsparcia?
Sala 5
09:30 - 10:30
Strategia fundraisingowa dla żótodziobów
Sala 6
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Blok sesji równoległych
11:00 - 12:30
Sieciowanie i rozwój organizacji wspierających (sesja w ramach III FDL)
Sala 1
11:00 - 12:30
Innowacyjność w działaniach organizacji - między fetyszem a realną potrzebą
Sala 2
11:00 - 12:30
Łączymy kropki. O komunikacji strategicznej w organizacjach i wizerunku sektora społecznego
Sala 3
11:00 - 12:30
Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw
Sala 4
11:00 - 12:30
Capacity building NGO
Sala 5
11:00 - 12:30
Czego potrzebuje ekonomia społeczna i co może być impulsem do jej rozwoju - nowe propozycje rozwiązań
Sala 6
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Blok sesji równoległych
13:30 - 15:00
Społeczna instytucja kultury - jak ją rozwijać?
Sala 1
13:30 - 15:00
Prawa pracownicze. Nadużywanie misji, czyli łamanie praw pracowniczych w NGO
Sala 2
13:30 - 15:00
SROW - Standardy Rozwojowe Organizacji Wsparcia
Sala 3
13:30 - 15:00
Grupy mniejszościowe - poniesione koszty, zaangażowanie w obronę praworządności, nadzieje i możliwości na przyszłość
Sala 4
13:30 - 15:00
Przydatne narzędza do pracy w NGO
Sala 5
13:30 - 15:00
Wolontariat pracowniczy - jak spotkać się w połowie drogi między NGO a biznesem
Sala 6
15:00 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 16:30
Blok sesji równoległych
15:30 - 16:30
Wdrażanie standardów ochrony dzieci w organizacji. Jak pracować ze zmianą?
Sala 1
15:30 - 16:30
Społeczeństwo obywatelskie a ruchy populistyczne i autorytarne w Europie Środkowej
Sala 2
15:30 - 16:30
Znaczenie, rola i miejsce organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa Polski
Sala 3
15:30 - 16:30
Władze i mieszkańcy. Uwagi z obserwacji uczestniczącej
Sala 4
15:30 - 16:30
Jak wygrać kampanię obywatelską?
Sala 5
15:30 - 16:30
15:30 - 16:10 Środowisko i klimat w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym
16:20 - 17:00 Rola organizacji pozarządowych w budowaniu energetyki obywatelskiej
Sala 6
Organizator strategiczny
Patronat honorowy
Partnerzy

Organizatorem strategicznym IX OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
a partnerami: Foundation for the Development of Civil Society z Rumunii, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Stefana Batorego.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych wraz z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego to inicjatywa regionalna finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele Rumunia.

IX OFIP wspierany jest finansowo także przez Fundację im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz program Central Europe Civic Engagement Project wspieranego przez National Democratic Institute.

Patronat medialny