Przejdź do treści

O wydarzeniu

Spotykamy się cyklicznie od 1996 roku w gronie osób działających w organizacjach pozarządowych, samorządów, administracji publicznej oraz biznesu. Wiodącym wydarzeniem Forum Inicjatyw jest sesja plenarna, która koncentruje się na wewnętrznej współpracy organizacji, ich aktualnej sytuacji, przyszłości oraz relacjach organizacji z partnerami z innych sektorów. Prezentujemy ważne inicjatywy, inspirujące działania oraz innowacyjne rozwiązania.

IX OFIP

Przestrzeń spotkania po latach wyzwań i aktywnych działań. Łapiemy oddech, dzielimy się doświadczeniem oraz tworzymy przyszłość dla świadomych i zaangażowanych społecznie osób.

JESTEŚMY TU I TERAZ

Wiemy kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i jakie są nasze korzenie. Przyszłość zaczyna się od nas i właśnie startuje. Nasze dziś jest jutrem następnych pokoleń.

TARGI WSPARCIA

Sieciujemy, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Tworzymy przestrzeń dla organizacji wspierających inne organizacje w bieżącej działalności.

Zgłoś pomysł

Zaprogramuj z nami 27 i 28 czerwca.
Masz pomysł na sesję lub warsztat?
Chcesz ją poprowadzić lub wiesz, kto byłby w tym świetny?
Daj nam znać! I bądź częścią OFIP-u!
Na Twoje propozycje czekamy do 9 maja.

Tematyka tegorocznego OFIP-u skupia się wokół tożsamości i wartości sektora obywatelskiego, rzecznictwa i dobrego prawa dla NGO, pracy w organizacjach pozarządowych, odporności i stabilności organizacji oraz współpracy z samorządem i innymi sektorami.

Zachęcamy do zgłaszania sesji istotnych dla całego trzeciego sektora w jednym z podanych obszarów:
 • tożsamość i wartości sektora obywatelskiego
 • rzecznictwo – dobre i proste prawo
 • praca w NGO – prawa pracownicze, warsztaty wytchnieniowe, zarządzanie
 • współpraca z samorządem
 • współpraca z innymi sektorami
 • współpraca międzynarodowa
 • odporność organizacji: finansowanie, stabilność, niezależność, rozwój
 • dobre praktyki, standardy, narzędzia i inne 

Preferujemy zgłoszenia na sesje od co najmniej trzech organizacji, federacji, sieci lub koalicji. Zależy nam na formule spotkania włączającego, atrakcyjnego dla uczestników ze względu na sposób prowadzenia, wykorzystanie nowoczesnych form warsztatowych oraz nowych technologii.
Formularz zgłoszeniowy

Wybierz obszar zgłoszenia

// przygotuję i poprowadzę sesję

// tylko proponuję

Mam pomysł na sesję!

Przybliż nam swój pomysł na sesję / warsztat / spotkanie śniadaniowe, które przygotujesz i jesteś gotowy/a przeprowadzić wspólnie z innymi organizacjami >>> preferujemy organizacje tematów w grupach min. 3 organizacje lub federacje, sieci i koalicje.
Tytuł sesji
Którego obszaru Twoja sesja będzie dotyczyła? Tożsamość i wartości sektora obywatelskiego
Rzecznictwo - dobre i proste prawo
Praca w NGO - prawa pracownicze, warsztaty wytchnieniowe, zarządzanie
Współpraca z samorządem
Współpraca z innymi sektorami
Współpraca międzynarodowa
Odporność organizacji: finansowanie, stabilność, niezależność, rozwój
Dobre praktyki, standardy, narzędzia i inne
Krótki opis sesji / warsztatu / spotkania śniadaniowego (max 1200 znaków)
Uzasadnij, dlaczego ten temat jest ważny dla sektora
Osoby prowadzące oraz występujące
Formuła sesji / warsztatu / spotkania śniadaniowego
Proponowany czas trwania
Pamiętaj o zachowaniu równowagi między treścią, formułą a czasem dostępnym dla innych sesji.

Preferowany termin
27 czerwca odbywają się sesje plenarne oraz sesje równoległe nawiązujące tematycznie do sesji plenarnych.
28 czerwca zaczynamy od merytorycznych spotkań śniadaniowych (które mają luźniejszą formułę) oraz odbywają się kolejne sesje równoległe.

Organizacje przygotowujące sesję
Dodatkowe informacje

Temat wart poruszenia / osoba warta zaproszenia

Przybliż jaki temat jest ważny dla całego sektora obywatelskiego (podejście systemowe, tematy wspólne dla NGO niezależnie od obszaru działania). Zaproponuj osoby, które mogłyby moderować takie spotkanie. Nie obiecujemy, że temat znajdzie się w programie, ale wszystkie sugestie weźmiemy pod uwagę.
Temat
Uzasadnij, dlaczego ten temat jest ważny dla sektora
Zaproponuj prowadzącego
Dodatkowe informacje

Wypełnij formularz

 1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  a. przyjęcia zgłoszenia w związku z organizacją OFIP-u – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia;
  b. dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia wydarzenia.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności do dostawców usług teleinformatycznych, w tym Google LLC.
 8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  c. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc przesłać zgłoszenie.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych

Wspieram NGO!

W jakim obszarze wspieracie, doradzacie innym NGO?


Inne
Na jakim obszarze działacie?
Krótki opis działalności Waszej organizacji / federacji / siec
Strona www
Dodatkowe informacje

Weź udział!

Interesujesz się III sektorem, pracujesz w organizacji pozarządowej, chcesz spotkać się z innymi osobami działającymi na rzecz wspólnego dobra, podyskutować o przyszłości NGO, wziąć udział w ciekawych sesjach tematycznych, wypowiedzieć się i działać razem z nami? 
ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W IX OFIP-ie!

Jak wziąć udział w OFIP-ie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
do 3 czerwca

Poczekaj na potwierdzenie uczestnictwa
do 7 czerwca

Przyjedź na OFIP!

WAŻNE!

Uczestnictwo w OFIP-ie jest nieodpłatne. Na miejscu gwarantujemy dawkę merytorycznych dyskusji, sieciowanie, wartościowe spotkania oraz wegetariańskie posiłki 🙂
Dojazd i nocleg należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona!

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z udziałem. Zależy nam na jak największej reprezentacji różnych organizacji i regionów, dlatego w przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru.
Potwierdzenie udziału prześlemy do 7 czerwca.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia: wydarzenie jest nieodpłatne dla uczestników, ale jako organizatorzy ponosimy koszty przygotowania wydarzenia na najwyższym poziomie. Dlatego w przypadku rezygnacji poinformuj nas o tym. Pozwoli to zaproponować miejsce osobie z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

W którym dniu weźmiesz udział? *


Informacje podstawoweInformacje dodatkowe
Tak Nie

Tak NieOrganizator strategiczny
Partnerzy

Organizatorem strategicznym IX OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
a partnerami: Foundation for the Development of Civil Society z Rumunii, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Stefana Batorego.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych wraz z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Europy Środkowo-Wschodniej to inicjatywa regionalna finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele w Rumunii.

IX OFIP wspierany jest finansowo także przez Fundację im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz program Central Europe Civic Engagement Project wspieranego przez National Democratic Institute.

Patronat medialny