Przejdź do treści

Formularz zgłoszeniowy
27-28 czerwca
The Tides, ul. Wioślarska 8, Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


Informacje podstawowe


W razie jakichkolwiek problemów technicznych z formularzem zgłoszeniowym, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym: [email protected]
Organizator strategiczny
Patronat honorowy
Partnerzy strategiczni

Organizatorem strategicznym IX OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
a partnerami: Foundation for the Development of Civil Society z Rumunii, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Stefana Batorego.

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych wraz z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego to inicjatywa regionalna finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny oraz Aktywni Obywatele Rumunia.

IX OFIP wspierany jest finansowo także przez Fundację im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz program Central Europe Civic Engagement Project wspieranego przez National Democratic Institute.

Partnerzy
Patronat medialny