Przejdź do treści

ta

Środa, 26.06.2024 Czwartek, 27.06.2024 Piątek, 28.06.2024
Środa, 26.06.2024
08:30 - 09:30
Rejestracja i powitalna kawa
09:30 - 10:30
Powitanie i otwarcie konferencji // Dlaczego potrzebujemy silnego społeczeństwa obywatelskiego?
Centrum Konferencyjne Zielna
10:30 - 11:30
Wzmacnianie przestrzeni obywatelskiej w UE - spojrzenie wstecz
Centrum Konferencyjne Zielna
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:00
Wzmacnianie przestrzeni obywatelskiej w UE - spojrzenie w przyszłość
Centrum Konferencyjne Zielna
13:00 - 14:15
Lunch
14:15 - 16:00
Łączenie krajowych realiów społeczeństwa obywatelskiego z działaniami na poziomie UE: Spostrzeżenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Centrum Konferencyjne Zielna
16:00 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 17:00
Konkluzje i planowanie kolejnych działań
Centrum Konferencyjne Zielna
Czwartek, 27.06.2024
10:00 - 11:00
Rejestracja, powitalna kawa
11:00 - 12:30
Sesja plenarna otwierająca IX OFIP: Organizacje społeczne w czasach próby. Czego dowiedzieliśmy się o sobie.
Lewy Brzeg
The Tides
12:30 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 14:30
Sesja plenarna: Społeczeństwo obywatelskie - relacje z władzą
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
14:30 - 15:30
Lunch
15:30 - 16:30
Blok sesji równoległych
15:30 - 16:30
Jakie prawo dla NGO?
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
15:30 - 16:30
Modele i wyzwania we współpracy NGO z JST (sesja w ramach III FDL)
F
FRSO Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator
F
Federacja Mazowia
Organizator
P
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
Organizator
F
Fundacja BezMiar
Organizator
Praga Północ
The Tides
15:30 - 16:30
Siła zbiorowego działania obywatelskiego - zdobyte doświadczenia i wskazówki na przyszłość
I
Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
Organizator
N
NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE
Organizator
Wawer
The Tides
15:30 - 16:30
Wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych - potrzeby, oczekiwania i możliwości
Fundacja im. Stefana Batorego
Organizator
Wesoła
The Tides
15:30 - 16:30
Sukcesja - czy i jak ją przeprowadzić w organizacji pozarządowej?
F
Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
Organizator
Fundacja Pole Dialogu
Organizator
F
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
16:30 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:00
Blok sesji równoległych
17:00 - 18:00
Czy rząd lubi pomysły na Polskę?
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
Fundacja im. Stefana Batorego
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
17:00 - 18:00
Siła federacji lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
F
Federacja Mazowia
Organizator
W
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
Organizator
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
P
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
Organizator
Praga Północ
The Tides
17:00 - 18:00
Szansa na integrację i rozwój społeczności lokalnych: metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego
A
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Organizator
S
Sieć Lokalnych Partnerstw PAFW
Organizator
Wawer
The Tides
17:00 - 18:00
Różne oblicza społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Uchodźcy, migranci i inni
F
Free Belarus Center
Organizator
Fundacja Dobra dla dobra
Organizator
H
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Organizator
T
Twork.shop
Organizator
Wesoła
The Tides
Piątek, 28.06.2024
08:00 - 08:30
Rejestracja
08:00 - 14:00
Targi wsparcia
08:30 - 09:15
Spotkania poranne
08:30 - 09:15
Małe muzea, wielkie zasoby
M
Małe Muzea. Federacja (Fundacja Ari Ari)
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
08:30 - 09:15
Obywatelska Kontrola Wyborów - kampania "Wybory bez picu"
K
Komitet Obrony Demokracji
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
08:30 - 09:15
Udział przedstawicieli II i III sektora w procesie decyzyjnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
08:30 - 09:15
Jakiej szkoły chcemy?
SOS dla Edukacji
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
08:30 - 09:15
Strefy wolne od funduszy europejskich na dyskryminację. Success story koalicji Equality Watch
K
Koalicja na Rzecz Równych Praw Equality Watch
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
08:30 - 09:15
Załóż archiwum - zaktywizuj społeczność
Centrum Archiwistyki Społecznej
Organizator
Praga Północ
The Tides
08:30 - 09:15
Organizacje społeczne na rzecz klimatu
Forum Darczyńców w Polsce
Organizator
Wawer
The Tides
08:30 - 09:15
Czas na lokalnych gospodarzy!
S
Sieć Lokalnych Gospodarzy
Organizator
P
Partnerstwo Otwarty Jazdów
Organizator
Wesoła
The Tides
08:30 - 09:15
ABC Nordic Walking - pierwsze kroki z Nordic Walking (przy bulwarach)
P
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
Organizator
F
Fundacja BezMiar
Organizator
Bulwary
09:15 - 09:30
Przerwa kawowa
09:30 - 10:30
Blok sesji równoległych
09:30 - 10:30
Roczny program współpracy - drogowskaz czy półkownik
D
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
Organizator
U
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej/Centrum Aktywności Obywatelskiej
Organizator
R
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
09:30 - 10:30
Współpraca międzynarodowa - co nam daje, jak zacząć i gdzie szukać wsparcia?
F
Fundacja Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Organizator
Z
Związek Harcerstwa Polskiego
Organizator
Praga Północ
The Tides
09:30 - 10:30
Strategia fundraisingowa dla żótodziobów
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO)
Organizator
S
Słowackie Centrum Fundraisingu
Organizator
Wawer
The Tides
09:30 - 10:30
Bez(cenni) wolontariusze - jak budować i co powinien zapewniać system gwarantowanych przez państwo świadczeń i benefitów dla wolontariuszy?
N
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator
Wesoła
The Tides
09:30 - 10:30
Zaopiekowani w stresie — budowanie dobrostanu w NGO
Fundacja Instytut Psychologii Stresu
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
09:30 - 10:30
Praca z młodzieżą - dobre praktyki, narzędzia, rozwój systemowy
K
Krajowa Koalicja na rzecz Pracy z Młodzieżą
Organizator
Fundacja Sempre a Frente
Organizator
Stowarzyszenie Europe4Youth
Organizator
S
Stowarzyszenia Morena
Organizator
Wioślarze
WTW
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Blok sesji równoległych
11:00 - 12:30
Dlaczego, jak i komu? Rozmowa o strategicznych założeniach wokół budowy potencjału organizacji społecznych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Organizator
S
Stowarzyszenie MOST
Organizator
S
Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
11:00 - 12:30
Łączymy kropki. O komunikacji strategicznej w organizacjach i wizerunku sektora społecznego
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Organizator
F
Fundacja Huba
Organizator
K
Kampania “Organizacje społeczne.To działa!”
Organizator
Praga Północ
The Tides
11:00 - 12:30
Innowacyjność w działaniach organizacji - między fetyszem a realną potrzebą
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Organizator
Fundacja Ashoka
Organizator
F
Fundacja Stocznia
Organizator
Wawer
The Tides
11:00 - 12:30
Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw
I
Inicjatywa \"Nasz Rzecznik\"
Organizator
Wesoła
The Tides
11:00 - 12:30
Czego potrzebuje ekonomia społeczna i co może być impulsem do jej rozwoju - nowe propozycje rozwiązań
F
FRSO Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator
O
OZRSS
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
11:00 - 12:30
Sieciowanie i rozwój organizacji wspierających (sesja w ramach III FDL)
F
Fundacja 2do2
Organizator
Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Organizator
S
Sieć Doradców NGO - Fundusze dla Klimatu
Organizator
F
FRSO Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator
Wioślarze
WTW
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Blok sesji równoległych
13:30 - 15:00
Prawa pracownicze. Nadużywanie misji, czyli łamanie praw pracowniczych w NGO
K
Komisja NGO Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
13:30 - 15:00
Przydatne narzędzia do pracy w NGO
F
Fundacja 2do2
Organizator
S
Stowarzyszenie Europa i My
Organizator
S
Stowarzyszenie Design for change Polska i Fundacja Turkusowe Śniadania
Organizator
F
Fundacja Huba
Organizator
Fundacja TechSoup
Organizator
Praga Północ
The Tides
13:30 - 15:00
Grupy mniejszościowe - poniesione koszty, zaangażowanie w obronę praworządności, nadzieje i możliwości na przyszłość
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
Organizator
M
My, Rodzice Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA
Organizator
Wawer
The Tides
13:30 - 15:00
Społeczna instytucja kultury - jak ją rozwijać?
S
Stowarzyszenie im.Stanisława Brzozowskiego
Organizator
T
Teatr Komuna Warszawa
Organizator
T
Teatr Chorea
Organizator
Wesoła
The Tides
13:30 - 15:00
SROW - Standardy Rozwojowe Organizacji Wsparcia
S
Sieć SPLOT
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
13:30 - 15:00
Wolontariat pracowniczy - jak spotkać się w połowie drogi między NGO a biznesem
Stowarzyszenie Centrum PISOP
Organizator
S
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Organizator
Wioślarze
WTW
15:00 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 16:30
Blok sesji równoległych
15:30 - 16:30
Znaczenie, rola i miejsce organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa Polski
Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Organizator
Lewy Brzeg
The Tides
15:30 - 16:30
Jak wygrać kampanię obywatelską?
Instytut Spraw Obywatelskich
Organizator
E
ESG PRO
Organizator
O
Obywatelski Akcelerator Innowacji
Organizator
Praga Północ
The Tides
15:30 - 16:30
Władze i mieszkańcy. Uwagi z obserwacji uczestniczącej
A
Akcja Masz Głos
Organizator
Fundacja im. Stefana Batorego
Organizator
Wawer
The Tides
15:30 - 16:30
Społeczeństwo obywatelskie a ruchy populistyczne i autorytarne w Europie Środkowej
P
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Organizator
Wesoła
The Tides
15:30 - 16:30
15:30 - 16:10 Środowisko i klimat w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym
C
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Organizator
P
Polska Zielona Sieć
Organizator
F
Fundacja WWF Polska
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
15:30 - 16:30
16:20 - 17:00 Rola organizacji pozarządowych w budowaniu energetyki obywatelskiej
C
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Organizator
P
Polska Zielona Sieć
Organizator
F
Fundacja WWF Polska
Organizator
Z widokiem na Wisłę
WTW
15:30 - 16:30
Wdrażanie standardów ochrony dzieci w organizacji. Jak pracować ze zmianą?
F
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Organizator
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Organizator
Fundacja Sempre a Frente
Organizator
Wioślarze
WTW